Паразитология

Паразитология

Инвазията с вътрешни паразити е едно от най-често срещаните заболявания при домашните любимци. Може да бъде животозастрашаваща, както за питомниците, така и за Вас. Клиниката има богат опит в диагностиката, терапията и профилактиката, както на често срещаните, така също и на екзотичните за нашата страна паразити. Най–често използваните диагностични методи са флотационен /чревни паразити/, метод на Берман /при белодробни паразити/, серологични тестове / при дирофилария, гиардия, паразити в червените кръвни клетки/. 
 
Чревните паразитози – най-чести причинители са плоски и кръгли червеи. Всички представители на тези паразити имат сложен биологичен цикъл, преминаващ през два или повече гостоприемника.
 
Плоските червеи имат дълго тяло, изградено от няколко или много на брой членчета. По-известни са като "тении", които при домашните любимци са крайни гостоприемници и паразитират в тънките им черва. Слабите инвазии може да протичат без ясна клиника. При масивни инвазии може да се наблюдават следните клинични признаци : намален, увеличен или извратен апетит, диария, сменяща се със запек, слабеене, колитни болки, гърчове. Диагнозата при кучетата и котките се поставя чрез морфологичен анализ на половозрелите членчета, които се отделят с фекалната маса. Ако забележите в изпражненията на Вашия домашен любимец белезникави обекти, наподобяващи най-общо семка на краставица, по-добре е да се консултирате с ветеринарния си лекар.
От плоските червеи по-сециално внимание трябва да се обърне на причинителя на кучешката тения. Той е най-малкият представител от тениите при кучето, дължината му варира от 2,5 до 9,0 мм.. Тялото му е съставено от 3-4 членчета. Кучетата при тази инвазия са крайни гостоприемници, като чревната инвазия почти винаги е масова. Клинични признаци може да не се проявят, или ако има, те са характерни за инвазията с тении. Цикълът на развитие на ехинококозата е сложен. Крайните гостоприемници (кучето) се инвазират при изяждането на вътрешни органи с инвазиоспособни ехинококови мехури от междинните гостоприемници (преживни животни, свиня, еднокопитни и др.).За 45-48 дни в тънките им черва се развиват възрастните форми, които живеят там за около 5-6 месеца. Междинните гостоприемници, от които и човекът, се заразяват алиментарно, т.е. чрез замърсени с яйца храна и вода. От стената на червата, чрез кръвообръщението, онкосферите могат да достигнат различни части на тялото - бъбреци, черен дроб, сърце, мозък и да се развият като ехинококви мехури. Едно от най-важните неща при отглеждането на Вашия любимец е именно тази редовна дехелминтизация на кучето. Чрез нея осигурявате правилен и спокоен разстеж на кучето си и разбира се предпазвате себе си от едно много сериозно заболяване.
Друга много често разпространена тениоза при кучето и котката е дипилидиозата. Дължината на тялото на тази тения е около 30 -40 см. Кучето е краен гостопримник (в редки случаи човек, но главно децата), а междинен са бълхите. Обезпаразитявайте редовно любимците си, както срещу вътрешни, така и срещу външни паразити.
 
Кръглите червеи са най-многобройната група паразити, заразни за домашните животни и човека. Тялото им е вретеновидно, нишковидно, а дължината им варира от милиметри до метър. Те могат да се диференцират по вида на яйцата или на ларвите им. За целта се изследват пресни изпражнения чрез метод на флотация-намират се и се диференцират вида на яйцата. Повечето от причинителите имат пряк цикъл на развитие, някои имат междинни готоприемници. Някои се развиват само в червата, където паразитират, а други имат различни видове миграция през тялото, по кръвен или лимфен път.Има и представители,които паразитират в белите дробове. Масовата чревна инвазия протича със следната клиника - повръщане или разстройство , в което може да видите живи паразити. Наблюдават се също променлив апетит-намален, увеличен или извратен, понякога обща отпадналост, силна дехидратация, която е резултат от диарията.
 
Има кръгли червеи, които паразитират главно в белите дробове, трахеята или сърцето. Тяхната инвазия също може да остане незабелязана, или да наблюдавате задух, кашлица, хрипове, лесна уморяемост. Диагнозата при паразитите в белия дроб и трахеята отново се поставя след изследване на пресни изпражнения, в които чрез различни методи можем да разпознаем яйцата или ларвите им. Заразяването с кръглите червеи е отново  най-често алиментарно.
        
Хигиената е много важна  в профилактиката на тези паразитози. Обезпаразитявайте редовно домашните си любимци, не подлагайте здравето им на риск!
 
Дирофиларията е кръгъл червей, който паразитира в сърцето. Това е заболяване, което все по-често се среща на територията на България. Дирофиларията засяга кучета, котки, коне, лисици и др. Зрелите червеи се разполагат в белодробните артерии и дясното предсърдие, отделяйки в кръвта своите ларви. Чрез кръвоносната система ларвите достигат крайните разклонения на кръвоносните съдове на кожата, където при ухапване попадат в гостоприемник – основно комари. В комара ларвите съзряват и при повторно ухапване попадат в поддкожните тъкани на крайния гостоприемник /куче, котка/. В подкожните тъкани ларвите остават до 6 месеца, като на определен етап започват своята миграция към сърцето, където се превръщат в зрели паразити, отделящи на свой ред ларви. Целият цикъл на развитие трае 8-10 седмици, а паразитирането в сърцето продължава 3-5 години. Възрастните паразити достигат 17-27 см дължина, като предизвикват сериозни нарушения в движението на кръвта, повишават кръвното налягане и видоизменят дясната камера на сърцето, често с фатални последици.
Клиничните признаци варират – задух, бърза умора, загуба на тегло, кашлица, емболия, асцит, жълтеница, чернодробна и бъбречна недостатачност, внезапна смърт.
При дирофиларията изключително важна е профилактиката и ранната диагностика.
 
Паразити в кръвта – най-често срещани са ерлихиозата и анаплазмозата. Това са паразити, които засягат различните видове клетки от кръвта. Преносители на тези заболявания са кърлежите. Засягат кучето, котката, много диви и селскостопански животни. Заболяването може да има остра и хронична форма като клиничните признаци варират – треска, отказ от храна, патехии /кръвоизливи по кожата/, увеличени лимфни възли, увеличен далак, анемия, поднормален брой тромбоцити, увеит, кръвоизливи в ретината, полиартрит. Прогнозата при острата форма на заболяването е най-често благоприятна, за разлика от хроничната форма, която е с лоша прогноза, поради развитие на вторични инфекции и възникване на кръвоизливи, които не могат да бъдат овладяни. Диагнозата се поставя по клинични признаци и специфични серологични тестове.
 
Паразити по кожата - най-често срещани са инвазия с бълхи и кърлежи,  двата вида краста /демодекоза и саркоптоза/, отодектозата (ушна краста) и шейлитиозата или т.нар. "ходещ пърхут".
 
Демодекозата е една от най-разпространените красти. Често тези пациенти имат локализирани кожни участъци с опадала козина, без общ сърбеж, добро общо състояние. За поставянето на диагноза - демодекоза, е необходимо да се вземе кожна проба, която представлява дълбоко остъргване на кожата. Получената проба се преглежда под микроскоп за възрастни демодекси и различни стадии от тяхното развитие - нимфи, ларви или яйца. Счита се, че има генетична предразположеност -от цялото котило може само едно кученце да се разболее, без това да засегне останалите. Стресовите състояния като ендопаразитоза , некачествена храна, терапия с имуносупресивни медикаменти или някакви транзитни стресови състояния като бременност, оперативни вмешателства, еструс, се считат за предопределящи фактори за развитието на демодекоза при домашния ни любимец. Заболяването се среща много по-често при кучетата , отколкото при котките.
 
Друг вид краста при кучетата е саркоптозата, а при котките нотоедрозата. Причинителите могат да бъдат опасни не само за домашните любимци , но и за стопаните им. Отодектозата или т.нар. ушна краста е заболяване , което също се среща доста често. Усиленото образуване на секрет в ушите на Вашето куче или котка задължително трябва да ви насочи да се посъветвате с ветеринарния си лекар и да направите изследване за паразити. Пробата от ушния секрет се преглежда под микроскоп за паразити, наречени отодекси. Те живеят на повърхнотта на кожата и в ушния канал. Заболяването е характерно за кучета и котки, като се среща най-често при малките котенца, а възрастните котки са най-често преносители.
 
Инвазията с бълхи и кърлежи често се разпознава от собствениците на домашни любимци. Най-вече трябва да се знае, че тази инвазия не е безопасна. Бълхите, освен като причинител на дразнения по кожата и предизвикване на алергии, са преносители и на тении. Кърлежите също освен локално дразнещо действие на кожата са преносители на много опасни кръвни паразитози.
Препоръчваме Ви редовно да обезпаразитявате домашните си любимци!