Ортопедия и травматология

Ортопедия и травматология

Хирурзите във ветеринарна клиника „Син Кръст” третират отлично почти всички ортопедични заболявания и травми. Те са в тясна връзка с останалите специалисти в екипа (рентгенолог, ехографски специалист, невролог), което води до висок процент успеваемост на тези често животозастрашаващи случаи.
 
Стремим се да въвеждаме нови оперативни техники, някои от тях за пръв път в страната.
Във ветеринарна клиника „Син Кръст” най-често третираме:
 
Дисплазия на тазобедрената става, посредством:
 
 • Тройна остеотомия на таза(ТРО)
 • Ендопротезиране на засегнатата става(THR)
 • Резекция на бедрената глава – по метод, даващ възможност за успешна процедура при пациенти до 45 кг


Дисплазия на лакътната става:

 • Фрагментиран медиален короноиден израстък(FCP)
 • Остеохондроза на раменната кост(OCD)
 • Несрастване на човковидния израстък(UAP)
 • Несрастване на кондилите на раменната кост(IOHC)
 
Травми на коляното, луксация на колянното капаче и скъсани коленни връзки, посредством:
 • Коригиране ъгъла на тибиалното плато(TPLO)
 • Промяна на биомеханиката на колянната става, при която тя се стабилизира.
 • Нова техника в световен мащаб(ТТА) с отлични резултати
 • Поставяне на изкуствени връзки(Lateral suture)
Корекции на вродени аномалии на костите и ставите:
 • Вродена луксация на лакътната става
 • Синдром на късата лакътна кост        
Фрактури на костите, посредством:
 • Имобилизация
 • Ендопротезиране по различни методи
 
Възтановяване на скъсани връзки и сухожилия.