Онкология

Онкология

Ветеринарна клиника "Син Кръст" има богат опит в дигностиката и терапията на голям брой онкологични заболявания /лимфоми, мастоцитоми, тумори на млечните жлези, далак и др/.
 
Най-важното е ранната диагностика, своевременното отстраняване на тумора и последваща терапия.
 
Когато има съмнения за онкологично заболяване, първата стъпка е локализирането на туморното образувание, взимане на тънкоиглена или тъканна биопсия и изпращането им на опитен патохистолог. След поставянето на окончателна диагноза от патохистологията, ако туморът е операбилен се преминава към хирургично лечение. При него се използват различни техники от съвременната хирургия, включващи пластика на кожата и меките тъкани. Ако туморът не може да бъде опериран се назначава терапия, целяща удълживането живота и намаляване болката на пациента.
 
При желание от страна на собственика на пациента с онкологично заболяване, екипът на клиниката има готовност да предложи различни протоколи за химиотерапия, целящи подтискането или ремисията на заболяването.
 
Основна цел на лекарите във ветеринарна клиника "Син Кръст" е да обяснат на собственика максимално разбираемо и подробно същността на заболяването на неговия домашен любимец, да се даде адекватна прогноза за развитието на заболяването и да се избере най-подходящият вариант за терапия.