Клинична патология

Клинична патология

Във ветеринарна клиника „Син кръст”  се извършват всички видове хистологични и инструментални биопсии, като хистологичната диагностика обхваща широк диапазон от заболявания: 
  • Хирургични
  • Гинекологични
  • Бронхобелодробни
  • Гастроентерологични
  • Дерматологични
Сложните и проблемни случаи се консултират за второ мнение с изтъкнати западноевропейски специалисти, с които нашата клиника е в договорни отношения.