Кардиология

Кардиология

Голяма част от пациентите, нуждаещи се от ветеринарномедицинска помощ страдат от сърдечно-съдови заболявания. Ветеринарна Клиника "Син Кръст" предлага модерни методи за диагностика и терапия . При нас могат да се диагностицират и лекуват всички кардиологични и съдови заболявания.
Нашите лекари постоянно обогатяват своите умения чрез посещения на курсове,семинари и конгреси. Много наши колеги  от цялата страна използват нашите възможности и знания в прецизната диагностика, с цел поставяне на по- точна  диагноза. Наред със стандартната аскултация и рентгенография на сърцето, клиниката предлага и специфични изследвания като ехокардиография и електрокардиография.
 
- Ехокардиография – Разполагаме с последно поколение доплеров ехограф за най-прецизна диагностика .Това е единственият неинвазивен метод за изследване вътрешната структура и функция на сърцето. Дава информация за размера и структурите на сърцето – камери, предсърдия, дебелината и движението на техните стени, формата и движението на клапите, проследяване на кръвния поток в големите кръвоносни съдове, тяхната структура и диаметър. Ехокардиографията е чувствителен метод за диагностициране на плеврален и перикардиален излив, новообразувания в сърцето или в съседство с него, откриване на тромби в камерите и предсърдията. Ехокардиографията дава възможност за диагностициране на различни вродени заболявания на сърцето при кучето и котката / перзистиращ дуктус артериозус, пулмунална стеноза,аортна стеноза, дисплазия на митралната клапа, дисплазия на трикуспидалната клапа, дефект на междупредсърдната преграда/, както и за придобити такива /изменения в клапите, всички кардиомиопатии/.
 
- Електрокардиографията дава информация за сърдечната честота, ритъм и проводимост, наличието на аритмия, дилатация и хипертрофия на камерите, увреждане на миокарда, исхемия, перикардиални заболявания, електролитен дисбаланс.