Хирургия

Хирургия

Извършваме голям брой интервенции в областа на хирургия на меките тъкани, ортопедия, гръдна и неврохирургия. Имаме опита и обурудването за извършване на сърдечни и гръдна /бял дроб, хранопровод, трахея/ хирургия, ендопротезиране на тазобедрена става и възстановяване на кости при сложни счупвания.
 
Извършваме сложни неврохирургични процедури, като декомпресия на гръбначния мозък при дискови хернии и др.
 
Предлагаме всички видове техники от хирургията на меките тъкани.
 
С цел пълна и висококачествена помощ на нашите пациенти, хирурзите ни работят в тясна връзка с другите отделения на клиниката – анестезиолог, спешна помощ, интензивни грижи, вътрешни болести.
 
В зависимост  от състоянието на пациента и вида на извършваната хирургична процедура, се използват различен брой схеми за анестезия, включително инхалационна анестезия с изофлуран. Всеки пациент под анестезия е под постоянно наблюдение от опитен анестезиолог, следящ всички жизнени показтели със съответното оборудване.