Дентална медицина

Дентална медицина

Заболяванията, свързани с устната кухина, са широко застъпени при всички животни, като при някои видове и породи са с по-висока честота /зъбен камък и задържани млечни зъби при кучетата от дребните породи/.
Най-често срещаните проблеми са:
 
- Млечни зъби. Задържаните млечни зъби създават множество проблеми, когато не са отстранени навреме. Между тях и постоянните зъби се задържа храна, която е предпоставка за развитието на кариеси и гингивити. Задържането на млечните зъби води до изместване на постоянните зъби от нормалната им позиция.
 
- Зъбен камък . Зъбният камък е порест и е идеална среда за развитието на голям брой микроорганизми, отделящи токсини и водещи до възпаление на венците. Натрупването на зъбен камък между венеца и основата на зъбите, води до разхлабване на връзките зъб-венец, при което зъбите започват да се клатят. За да се избегне натрупването на зъбен камък, ние препоръчваме да почиствате зъбите на своя домашен любимец няколко пъти седмично. В нашата клиника зъбният камък се премахва с модерен ултразвуков скалер.
 
- Гингивит - най-често се получава в резултат от натрупания зъбен камък. Особено внимание трябва да се обръща на кучетата от малките породи, които имат предразположеност.
 
- Тумори. Туморите в устната кухина са най-често злокачествени и засягат, освен меките тъкани /венци/ и подлежащите кости на челюстите. Поради тази причина ранното им отстраняване е изключително важно.