Нашият екип

Д-р Вася Серафимова
Д-р Вася Серафимова
Д-р Серафимова е родена на 30.03.1978 в гр.Дупница
Завършла с отличие ветеринарна медицина в Лесотехническия университет -
гр.София през 2010 г.
Част е от екипа на Ветеринарна клиника "Син кръст" от февруари 2013 г
 
Професионална насоченост: вътрешни болести, спешна медицина 
 
Участник в следните семинари,конгреси, специализации, стажове:
2013г. - Семинар по имунология на кучето и котката - MERIAL
2013г. - XIII congress BASAV,Varna,2013
2016г. - XVI congress BASAV.Varna 2016
2017г -  Feline Medicin seminar -  Dr Sarah Caney BVSc PhD DSAM (Feline) MRCVS of Vet Professionals, St. Zagora
2017г -  P athology of the urinary system conference -  Prof.Jody Lulich, D.V.M.,Ph.D, Dipl. ACVIM, Bucharest