Нашият екип

Д-р Цветан Велев
Д-р Цветан Велев
Д-р Велев е роден на 13 ноември 1983 г. в гр. Лом.
През 2002 г. завършва Техникум по ветеринарна медицина „Иван Петрович Павлов“, гр. Стара Загора. През 2009 г. се дипломира в Лесотехнически университет – София, специалност „Ветеринарна медицина“.
Част от екипа на Ветеринарна Клиника „Син кръст“ от 2009г.
 
Професионална насоченост: ортопедия, хирургия
 
Д-р велев  е член на Българска асоциация на ветеринарните лекари на дребни животни от 2011г.
 
Участник в следните семинари,конгреси, специализации, стажове:
През същата година участва в Международна конференция Small Animal Veterinary, във Варна.
2012 посещава практичен семинар по ортопедия на тема „Паракостно стабилизиране със скоби и серклаж (ПССС) един биологичен метод за остеосинтеза“ с лектор д-р Гюнтер Ванивенхаус, Австрия.
През 2013 г. участва в Small Animal Gastroenterology Seminar, воден от prof. Mike D. Willard и Orthopaedic Symposium в Белград, Сърбия с лектори Silvia Boiocchi и Aldo Vezzoni. 
2016 – XVI Конгрес по ветеринарна медицина на Българската асоциация за дребни животни гр.Варна 
2017- 6 th BAVOT  Annual Conndress
2018 - XVIII Конгрес на БАВЛДЖ - гр.Варна