Нашият екип

Д-р Стефан Котев
Д-р Стефан Котев
Д- р Котев е роден на 18. 11. 1988 в Гр. Дупница. 
През 2007 г. завършва средното си образование в в Природо-математическа гимназия „ Христо Ботев“ гр. Дупница.
През 2017 г. завършва в Тракийски университет гр. Стара Загора със специалност Ветеринарна медицина.
От 2017 г. е част от екипа на Ветеринарна Клиника "Син Кръст".
Професионална насоченост: Паразитология, Стоматология, Хирургия, интереси в областта на анестезиологията и образна диагностика.