Нашият екип

Д-р Мирослав Тодоров
Д-р Мирослав Тодоров
Д-р Тодоров е роден на 02.12.1985г. в град Добрич. Завършва средното си
образование в гр.Добрич в “Професионална гимназия по ветеринарна медицина”.
През 2010г завършва Лесотехническия университет гр.София – специалност
Ветеринарна медицина. 
От 2006г. е част от екипа на Ветеринарна Клиника "Син
Кръст".
 
Професионална насоченост: неврология, мекотъканна хирургия,онкология, онкологична хирургия
 
Д-р Тодоров е член от 2014 г. на ESVN (European Society of Veterinary Neurology)
 
Участник в следните научни семинари, конгреси и обучения:
VOORJAARSDAGEN 2009г. конгрес на холандския ветеринарен съюз – Амстердам
WSAVA Continuing education 2009г. – международен семинар Стара Загора
WSAVA Continuing education 2010г. – международен семинар Стара Загора
X Национален конгрес по ветеринарна медицина Варна
I Конгрес на Български Ветеринарен съюз 2010г
Курс по неврология – Clinical Problem Solving in Small Animal Neurology RVC
2010 - Clinical problem solving in small animal neurology
2011 - 17 FECAVA Eurocongress and 6th TSAVA Congress
2012 - Southern European Veterinary Conference, Barcelona
2012 - pre -congress Small animal Neurology Belgrade,Serbia
2012  - SIVEMAP Belgrade ,Serbia
2013 - European School for advanced Veterinary studies -Veterinary
Neurology Course I
 2014 - Belgrade Veterinary Neurology Conference
2014 - European School for advanced Veterinary studies -Veterinary
Neurology Course  II
2014 - ESVN/ECVN course - Veterinary Neuroscience & Advanced Clinical
Neurology/Neurosurgery Course
2014 - ESVN/ECVN course -  Veterinary Magnetic Resonance Imaging Advanced
Course
2015 - European School of Advanced Veterinary Studies - Small Animal
Computed Tomography – Novara,ITALY
2015 - Advanced neurosurgery Course – Alicante, SPAIN
2016 – XVI Конгрес по ветеринарна медицина на Българската асоциация за дребни животни гр.Варна 
2016 – Конгрес на Български Ветеринарен Съюз и Ветпром 
2016 – Конгрес на тема „Иновации в дерматологията“ – гр.Стара Загора
2017 – European School for advanced Veterinary studies – Veterinary Neurology Course III
2017 – European School for advanced Veterinary studies - Veterinary Neurology Course IV
2018 -  European School for advanced Veterinary studies - Oncology I
2018 –  3rd Eastern Regional Veterinary Conference – Croatia
2018 -  CE course – Oncology and tumor pathology – Module 1
2018 -  Neurology Symposium 2018 
2018 – OKEAN course “Head and Neck surgery”- Module 1
2018 – SCIVAC International course  - Wound management and reconstructive plastic surgery