Нашият екип

Д-р Ана Господинова
Д-р Ана Господинова
Д-р Господинова е родена на 23.08.1984г. гр. Кърджали. 
Завършва ветеринарна медицина през 2009г в Лесотехнически университет гр.София.
Започва стажа си във Ветеринарна Клиника "Син Кръст" през 2006г.
 
Професионална насоченост: анестезиология, вътрешни и инфекциозни болести
 
Участник в следните семинари,конгреси, специализации, стажове:
През 2009г. е участник в южноевропейската конференция на лекарите, занимаващи се с дребни животни /SEVC/ - Барселона, като изкарва курс по рентгенология на гръден кош.
През 2010г. посещава  X Национален конгрес по ветеринарна медицина Варна.