Ортопедия и травматология

Ортопедия и травматология

Хирурзите във ветеринарна клиника „Син Кръст” третират отлично почти всички ортопедични заболявания и травми. Те са в тясна връзка с останалите специалисти в екипа на клиниката (рентгенолог, ехографски специалист, невролог), което води до висок процент успеваемост на тези често животозастрашаващи случаи.
 
Стремим се да въвеждаме нови оперативни техники, някои от тях за пръв път в страната.
Във ветеринарна клиника „Син Кръст” най-често третираме:
 
Дисплазия на тазобедрената става, посредством:
 
 • Тройна остеотомия на таза(ТРО)
 • Ендопротезиране на засегнатата става(THR)
 • Резекция на бедрената глава – по метод даващ възможност за успешна процедура при пациенти до 45 кг


Дисплазия на лакътната става:

 • Фрагментиран медиален короноиден израстък(FCP)
 • Остеохондроза на раменната кост(OCD)
 • Несрастване на човковидния израстък(UAP)
 • Несрастване на кондилите на раменната кост(IOHC)
 
Травми на коляното, луксация на колянното капаче и скъсани коленни връзки, посредством:
 • Коригиране ъгъла на тибиалното плато(TPLO)
 • Промяна на биомеханиката на колянната става, при която тя се стабилизира.
 • Нова техника в световен мащаб(ТТА) с отлични резултати
 • Поставяне на искуствени връзки(Lateral suture)
Корекции на вродени аномалии на костите и ставите:
 • Вродена луксация на лакътната става
 • Синдром на късата лакътна кост        
Фрактури на костите, посредством:
 • Имобилизация
 • Ендопротезиране по различни метод
 
Възтановяване на скъсани връзки и сухожилия.