Онкология

Онкология

Ветеринарна Клиника "Син Кръст" има богат опит в дигностиката и терапията на голям брой онкологични заболявания /лимфоми, мастоцитоми, тумори на млечните жлези, далака и др/.
 
Най-важното е ранната диагностика, своевременното им отстраняване и последваща терапия.
 
Когато има съмнения за онкологично заболяване първа стъпка е локализирането на туморното образувание, взимане на тънкоиглена или тъканна биопсия и изпращането им на опитен патохистолог. След поставянето на окончателната диагноза от патохистологията, ако тумора е операбилен се преминава към хирургично лечение, при него се използват различни техники от съвременната хирургия включващи пластика на кожата и меките тъкани. Ако туморът не може да бъде опериран се назначава терапия целяща удълживането живота и намаляването болката на пациента.
 
При желание от страна на собственика на пациента с онкологично заболяване екипът на клиниката има готовност да предложи различни протоколи за химиотерапия целящи подтискането или ремисията на заболяването.
 
Основна цел на лекарите във Ветеринарна Клиника "Син Кръст" е да обяснат на собственика максимално разбираемо и подробно същността на заболяването на неговия домашен любимец, да се даде адекватна прогноза за развитието на заболяването и да се избере най-подходящия вариант за терапия.