Хирургия

Хирургия

Ние извършваме голям брой хирургични интервенции в областа на хирургия на меките тъкани, ортопедия, гръдна и неврохирургия.Имаме опитът и обурудването за извършването на гръдна /бял дроб, хранопровод, трахея/ и сърдечна хирургия, ендопротезиране на тазобедрена става и възстановяване на кости при сложни счупвания.
 
Извършваме сложни неврохирургични процедури, като декомпресия на гръбнания мозък при дискови хернии и др.
 
Предлагаме всички видове техники от хирургията на меките тъкани.
 
Хирурзите ни работят в тясна връзка с другите отделения в клиниката – анестезиолог, спешна помощ, интензивни грижи, вътрешни болести, за да предоставим пълна и висококачествена помощ на нашите пациенти.
 
Използваме голям брои схеми за анестезия, вкючително инхалационна анестезия с изофлуран, в зависимост  от състоянието на пациента и вида на извършваната хирургична процедура. Всеки пациент под анестезия е непрекъснато наблюдаван от опитен анестезиолог, като се следят всички жизнени показтели със съответното оборудване.